ณ แม่สะเรียง

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ประวัติผู้จัดทำ

สถานะ

ชื่อ ภัทรา นามสกุล ษมาชัยพรดี

ชื่อเล่น ติ๊ก

เกิดเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2532

ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)

อีเมล์ tik_bp@hotmail.com

คติประจำใจ ชีวิตมีความหมาย ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้น