ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน         หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1345 (จาก 67246 ข่าว)

9 ตุลาคม 2554
     ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะประชาชนที่ประสบอุทกภัย หากต้องการความช่วยเหลือสามารถส่งข้อความได้ที่หมายเลข 4567892 ฟรีทุกเครือข่าย สวท.แม่ฮ่องสอน
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวหลังน้ำลด คาดจะมีนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวมากเหมือนทุกปี สวท.เชียงใหม่
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายระดมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานบุญประเพณีออกพรรษาของชาวไทยใหญ่แล้วค่ำวานนี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     ส.ปชส.เชียงรายสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดปราจีนบุรี ส.ปชส.เชียงราย
     รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงการคลัง เยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จังหวัด ลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลนครเชียงรายจัดทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะออกพรรษา สวท.เชียงราย
     ตำรวจภูธรลำพูนจับแก๊งขโมยมาตรวัดน้ำทองเหลืองและชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกาย ส.ปชส.ลำพูน
     รถโดยสารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถให้บริการได้ตามปกติ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลแม่ฮ่องสอน เปิดงานปอยเหลินสิบเอ็ด หรืองานบุญประเพณีออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สวท.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์ ตามโครงการรวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม โดยมีผู้บริจาคเป็นเงินกว่าหมื่นบาท สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแพร่จัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ สวท.แพร่
     โครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก พ.ศ.2554/2555 สวท.แพร่
     รมช.คลังลงพื้นที่จังหวัดลำพูนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย 2,100 ครอบครัว สวท.ลำพูน
     รมช. คลัง ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย มอบเงินชดเชยพิเศษ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ อ. เกาะคา และ อ. เถิน จังหวัดลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
8 ตุลาคม 2554
     จัดระดมความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สวท.เชียงราย
     รมช.เกษตรและสหกรณ์เยี่ยมเกษตรกรและมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ให้แก่เกษตรกรใน ๔ อำเภอของจังหวัดเชียงราย ส.ปชส.เชียงราย
     กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำท่วม สวท.แม่ฮ่องสอน
     เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายยังคงรอโอกาสในการจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ส.ปชส.เชียงราย
     ผลฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โค้กคัพ 2011 ภาคเหนือ ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้ว สวท.แพร่
     เทศบาลนครเชียงใหม่ขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพิ่มแสนใบรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน สวท.เชียงใหม่
     รมต.ศึกษาธิการ เยี่ยมผู้ประสบภัย น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เชียงใหม่เสนอ 6 มาตรการงบประมาณกว่า 16,000 ล้านบาท แก้ปัญหาอุทกภัยเมือง สวท.เชียงใหม่
     งานแสดงตราไปรษณียากรสามชาติ จะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่แสดงและประมูลตราไปรษณียากรของไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย สวท.เชียงใหม่
     สวท.แม่ฮ่องสอน เตรียมออกรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการรวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม วันพรุ่งนี้(9ต.ค.) สวท.แม่ฮ่องสอน
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบนโยบายบายแก่ข้าราชการในจังหวัดพะเยา โดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งโครงการรับจำนำข้าว ยาเสพติด และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สวท.พะเยา
     ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมค่ายเยาวชนสื่อสารพลังงานทางเลือกเพื่อหานักจัดรายการหน้าใหม่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับทอร์ด ทองดี และทีมงาน จัดการแถลงข่าว มหกรรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ท่องสี่จังหวัดล้านนา สวท.แม่ฮ่องสอน
     ชาวลำพูนเดือดร้อนหนัก โจรลักมาตรวัดน้ำประปาระบาด สวท.ลำพูน
     รมช.คลังมอบนโยบาย ขรก.พะเยา เน้นขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล… ส.ปชส.พะเยา
     มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสโมสรโรตารี่พะเยา สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา จัดโครงการดนตรีรวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม รับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สวท.พะเยา
     นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ระดมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เรือยนต์ท้องแบน และเครื่องอุปโภคบริโภคเดินทางมุ่งสู่จังหวัดอ่างทอง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย กว่า 800 หลังคาเรือน สวท.น่าน
     กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัด รับสมัครอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีทำบุญกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ประจำปี 2554 สวท.แพร่
     ม.พะเยาร่วมกับ สโมสรโรตารี่พะเยา และ ทม.พะเยา จัดดนตรี “รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”.. ส.ปชส.พะเยา
     ส.ส.เชียงใหม่ เขต 5 ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ.ตั้งจังหวัดฝาง ยังอยู่ในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สวท.ฝาง-เชียงใหม่
7 ตุลาคม 2554
     ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ดักจับขบวนการค้ายาบ้าหลบหนีด่านหลัก ได้ยาบ้า 280,000 เม็ด สวท.แพร่
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สวท.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเตรียมรับงานมหกรรมพืชสวนโลกและลอยกระทง สวท.เชียงใหม่
     ภายในสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าจะไม่มีพายุที่ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือของไทย สวท.เชียงใหม่
     คาราวานออกให้การช่วยเหลือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่เชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     บรรยากาศการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ที่จังหวัดเชียงใหม่วันแรกเงียบเหงา ยังไม่มีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำ สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่วางแนวพนังกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำปิง รองรับได้สูงสุด 4.50 เมตร ถึงลอยกระทง สวท.เชียงใหม่
     วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยื่นหนังสือร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบการเข้ารื้อถอนทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านดอยหล่อ สวท.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูนแถลงข่าวสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ส.ปชส.ลำพูน
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลำพูน สวท.ลำพูน
     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมประมูลเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 4 หมวดอักษร กท ส.ปชส.ลำปาง
     กระทรวงการต่างประเทศจัดฝึกอบรมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.เชียงใหม่
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s