ประเพณีการถวายข้าวหย่ากุ๊

ท่ามกลางกระแสสังคมที่เชี่ยวกราก บ้างได้พัดพาเอาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
 ออกไปจากชุมชนโดยไม่รู้ตัว แต่ก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่ได้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 อย่างเช่นกรณีชุมชนบ้านห้วยเป้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ชุมชนเล็กๆ ที่มีเชื้อสายของชาวไทใหญ่ ที่อยู่ร่วมกับคนพื้นราบมายาวนาน
 จนเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน

โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) ชุมชนบ้านห้วยเป้า
 ได้ร่วมกันจัดประเพณีงานบุญ ซึ่งในปีนี้เป็นการทำบุญศาลาดอยปานต่าง และได้มีการทำบุญถวายข้าวหย่ากุ๊ 
(ข้าวเหนียวแดง หรือข้าวมธุปายาส) โดยแต่ละบ้านจะนำข้าวสารมาแช่รวมกัน จากนั้นชาวบ้านจะมารวมตัวกัน
 นึ่งข้าวเหนียวให้สุก ก่อนนำไปคลุกเคล้ากับน้ำอ้อยให้เข้ากัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s