พระธาตุสี่จอม

พระธาตุสี่จอมของอำเภอแม่สะเรียง

พระธาตุจอมแสง สถาปัตยกรรมแบบล้านนารูปแบบผสมผสานมีลวดลาบสวยงามเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ. แม่สะเรียง ตั้งอยู่ที่บ้านจอมแจ้งทางเข้าตัวอำเภอแม่สะเรียง
พระธาตุจอมทอง สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะล้านนาโดยแท้มีองค์พระพุทธรูป “ หลวงพ่อโต ” สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระธาตุจอมกิตติ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งที่ชาวบ้านศรัทธาและสักการบูชา มีลักษณะคล้ายสถูปศิลปะแบบบ้านนา
พระธาตุจอมมอญ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่ชาวบ้านนับถือมีเจดีย์แบบล้านนาเก่าแก่ มีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

พระธาตุจอมมอญ 
อยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด เป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

วัดกิตติวงศ์
ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลแม่สะเรียง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีพระคัมภีร์โบราณค้นพบในถ้ำผาแดง ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน เมื่อ พ.ศ. 2511 จารึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล้านนากับพม่า
วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์
ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สะเรียง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2381 เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2431 ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 ภายในวัดมีเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อยู่ 3 องค์ เจดีย์องค์ด้านตะวันตกสร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 6 เจดีย์องค์กลางสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ ส่วนเจดีย์องค์ด้านตะวันออกเป็นเจดีย์ 7 ยอด
วัดพระธาตุจอมทอง
ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 1 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง – สบเมย แยกทางซ้ายมือบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดนี้มีจุดเด่นที่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่ง ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาและบนลานพระพุทธรูปนี้สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s